Huisregels

Huisregels

Tijdens het evenement hanteren wij duidelijke huisregels. Bij het betreden van het evenement ga je hiermee akkoord en ben je verplicht je aan deze regels te houden.

Het evenement is 18+. Zorg er altijd voor dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij je de toegang tot het feest weigeren.

Het is verboden om te roken buiten de daarvoor aangewezen plaatsen

Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.

Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

Je dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen. Als je medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, mag je niet deelnemen aan het evenement

Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

Op grond van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel je de toegang weigeren.

Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd

De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die je als bezoeker mocht ondervinden.

Het toebrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker. Gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen. Het betreden van de evenementlocatie is geheel op eigen risico.

Je stemt ermee in dat video’s/foto’s gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

Wij behouden ons het recht om personen, gekleed in aanstootgevende of ongepaste kleding, de toegang te weigeren.

Het overtreden van de huisregels kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van de evenementlocatie. Ook kan de toegang tot het evenement voor onbepaalde tijd ontzegd worden.